“Tôi cảm thấy mô hình lớp học tại IELTS FLORIDA rất phù hợp với bản thân. Cuối cùng tôi đã đạt được 6.5, một kết quả trên cả mong đợi, tôi rất vui và cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
0935 486 999